Menu
ŻYCIE W NIEMCZECH

Chorobowe w Niemczech – co, jak, z czym, i dlaczego?

Jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Chorobowe to też rzecz bardzo ludzka, prawda? Bo przecież jak każdy, mamy dni lepsze i gorsze. I o ile bywają rzeczy i sytuacje, które możemy z powodzeniem, i przede wszystkim – wyprzedzeniem – zaplanować, tak choroba, o ile rzecz jasna jest prawdziwa, zaplanować się po prostu nie da. No ale, czy żyjąc i pracując na terenie Niemiec, mamy takie same prawa i obowiązki jak i w Polsce? A no niekoniecznie. Ale o tym dowiesz się czytając ten tekst.

Każdemu, kto przebywa w pełni legalnie w Niemczech, pracuje, odprowadza podatki, lub też ma swoją firmę oraz ubezpieczenie, czy też przebywa na bezrobotnym z prawem do zasiłku, przysługuje prawo tak zwanego zaświadczenia chorobowego lub też zasiłku chorobowego, wypłacanego w momencie naszej niezdolności do pracy.

CHOROBOWE I CO DALEJ

Jeśli pracujemy na etacie, musimy pamiętać o tym, że w momencie choroby, czy też jakiejkolwiek niezdolności do pracy, mamy obowiązek poinformować o niej naszego pracodawcę jeszcze tego samego dnia. Bywa, że pracodawca wychodzi nam naprzeciw, i naciąga odrobinę terminowość informowania o chorobie, ale umówmy się – jest to bardzo nieostrożne i przede wszystkim – bardzo rzadkie. Ważne jest, aby pracodawca bezzwłocznie dowiedział się o naszej niezdolności do pracy z powodu choroby, bez większych szczegółów co do samej choroby. Następnym krokiem jest (powinno być) odwiedzenie lekarza, który wypisze nam zwolnienie. W przypadku gdy niezdolność do pracy stwierdza lekarz niemiecki, pracownik nie musi troszczyć się o powiadomienie kasy chorych, uczyni to za niego lekarz.

Na dostarczenie zwolnienia lekarskiego mamy 3 dni od momentu, kiedy nie pojawiliśmy się w pracy. W tym momencie należy także pracodawcę każdą możliwą drogą poinformować o długości naszej niedyspozycji.

Co jeśli chorobowe się przedłuża? Po upływie terminu naszego zwolnienia, w momencie, kiedy nie jesteśmy jeszcze zdolni do pracy, powinniśmy ponownie udać się do lekarza po zwolnienie, informując pracodawcę o dłuższej niezdolności (ponownie mamy tu 3 dni na dostarczenie zwolnienia). Warto o tym pamiętać, ponieważ w razie nie przedstawienia zaświadczenia od lekarza, nasz pracodawca wcale nie jest zobowiązany do wypłacania nam zaświadczenia chorobowego.

WYPOWIEDZENIE NA CHOROBOWYM?

Przez pierwsze 6 tygodni naszej niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą, pracodawca jest zobowiązany do dalszego płacenia nam wynagrodzenia chorobowego (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz), które wynosi 100 % wcześniejszego średniego wynagrodzenia pracownika, czyli pełną dotychczasowo osiąganą pensję. Niestety to ten paragraf sprawia, że często stajemy w bardzo dziwnym położeniu, gdy nagle, niespodziewanie, przebywając na chorobowym, odbieramy od listonosza wypowiedzenie z pracy. Tak, to właśnie ten nieszczęsny paragraf jest powodem tego, że pracodawcy często próbują zwolnić pracownika jak tylko dowiedzą się o jego domniemanej chorobie.
Oczywiście pytanie, czy tak wolno, rodzi się samo i jest w pełni normalne. Ale niestety rozczaruję Cię – PRACODAWCA W NIEMCZECH MA PEŁNE PRAWO ZWOLNIĆ PRACOWNIKA PRZEBYWAJĄCEGO NA CHOROBOWYM i sam fakt bycia na chorobowym nie stoi temu na przeszkodzie. Jedyną rzeczą, jaką w tej kwestii musi spełnić pracodawca, jest zachowanie warunków wypowiedzenia.

Chorobowe przez pierwsze 6 tygodni (42 dni) pracodawca wypłaca tylko w momencie, kiedy do pierwszego dnia choroby, byłeś u niego zatrudniony minimum 4 tygodnie. Jeśli dopiero co przyszedłeś do pracy, i nie upłynęły jeszcze te cztery tygodnie, chorobowe będzie płacić Ci kasa chorych, do której należysz. Pracodawca nie odpowiada wtedy za zasiłek chorobowy.

CO PO UPŁYWIE 6 TYGODNI CHOROBY?

A co po upływie 42 dni chorobowego? Od 7 tygodnia trwania niezdolności do pracy pracodawca zostaje zwolniony z tego obowiązku, a pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego wobec kasy chorych (§ 44 Sozialgesetzbuch V). Po upływie 6 tygodni przysługuje nam więc tzw. Krankengeld. Według kodeksu niemieckiego prawa socjalnego osoby ubezpieczone mają prawo do zasiłku chorobowego, jeśli choroba sprawia, że stają się niezdolni do pracy na dłuższy okres lub jeżeli pozostają w szpitalu bądź placówkach rehabilitacji. Zasady te dotyczą osób, które wskutek choroby, a nie przez wypadek przy pracy są niezdolne do podjęcia i wykonywania pracy.

W przeciwieństwie do wynagrodzenia chorobowego, które wynosi 100 % naszego wcześniejszego średniego wynagrodzenia, zasiłek chorobowy nie przekracza 90 % kwoty wynagrodzenia netto. Po upływie 6 tygodni choroby, w momencie ciągłego zatrudnienia (czyli jeśli nas nie zwolniono) kasa chorych wysyła pracodawcy do wypełnienia zaświadczenie, na podstawie którego zostanie obliczona wysokość zasiłku chorobowego. Pracownik otrzymuje natomiast tzw. „Zaświadczenie o niezdolności do pracy”, którą nasz lekarz powinien potwierdzić. O każdym ewentualnym przedłużeniu czasu niezdolności do pracy kasa chorych powinna być poinformowana jak najszybciej, gdyż na podstawie każdego nowego przedłożonego „Zaświadczenia o niezdolności do pracy” zostanie przedłużony okres wypłacania zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy z niemieckich kas chorych (Krankenkasse) wypłacany jest celem zapewnienia miesięcznych dochodów pomimo naszej długotrwałej niezdolności do pracy, tylko jeśli choroba ma ciągłość. Kolejne zwolnienia muszą być wystawiane z ciągłością dat – wystarczy jednodniowa luka pomiędzy zwolnieniami, by przepadła możliwość ubiegania się o zasiłek.

ZOSTAŁEM ZWOLNIONY – CZY MUSZĘ CZEKAĆ DO 7 TYGODNIA NA ZASIŁEK CHOROBOWY?

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania choroby, pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku płacenia wynagrodzenia chorobowego a pracownik może już przed upływem 6 tygodni domagać się wypłaty zasiłku chorobowego od kasy chorych. Rozwiązanie stosunku pracy po zachorowaniu pracownika nie ma wpływu na jego roszczenia wobec kasy chorych, wystarczające jest, aby pracownik w chwili zachorowania był jeszcze zatrudniony i był objęty ubezpieczeniem chorobowym.

JAK DŁUGO WYPŁACANY JEST ZASIŁEK CHOROBOWY?

Jeżeli jest się niezdolnym do pracy przez cały miesiąc kalendarzowy, wynoszący np. 31 dni, to zasiłek wypłacany jest właśnie za te dni, licząc tutaj także soboty i niedziele. Pod uwagę brane są tu dni kalendarzowe, a nie dni robocze. Pamiętaj, że jako ubezpieczony otrzymasz zasiłek chorobowy bez ograniczeń czasowych w przypadku niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby, ale nie dłużej niż przez 78 tygodni w ciągu trzech lat od daty rozpoczęcia niezdolności. Co to znaczy? A no znaczy to tyle, że zasiłek chorobowy przyznawany jest ubezpieczonemu przez 78 tygodni na każde trzy lata po orzeczeniu niezdolności do pracy. Czyli po upływie trzech lat, od otrzymania pierwszego zasiłku chorobowego, ubezpieczony zyskuje prawo do zasiłku chorobowego, tylko jeśli w ciągu tych 3 lat był przynajmniej przez 6 miesięcy czynny zawodowo i przez 6 miesięcy po upływie tych 3 lat nie był niezdolny do pracy z powodu tej samej choroby, za którą otrzymywał poprzednio zasiłek.

CHOROBA PODCZAS POBYTU W POLSCE

Jeśli chodzimy do lekarza w Polsce, musimy wysyłać kopie zwolnienia lekarskiego również i do naszej kasy chorych w Niemczech. Niemieckie kasy chorych akceptują zarówno zwolnienia lekarskie wystawione w Niemczech, jak i zwolnienia wystawione w Polsce na drukach ZUS – ZLA. Lekarz wypisujący zwolnienie wypełnia trzy druki: oryginał w kolorze czerwonym przeznaczony dla ZUS, egzemplarz zwolnienia w kolorze zielonym dla pacjenta oraz trzeci egzemplarz, który pozostawia u siebie. Numer statystyczny naszej choroby pojawia się tylko na oryginale. Ponieważ niemieckie kasy chorych potrzebują informacji na temat diagnozy, ważne jest, aby złożyć w swojej niemieckiej kasie chorych, obok kopii zielonego egzemplarza, który jest przeznaczony właśnie dla nas celem doręczenia pracodawcy – także kopię oryginału (czerwony druk). Przyspiesza to znacznie zarejestrowanie polskiego zwolnienia lekarskiego przez Krankenkasse. Pamiętaj także, że Krankenkasse jest instytucją uprawnioną do uzyskania w Polskim ZUS wszelkich informacji potwierdzających prawdziwość doręczonego zwolnienia oraz ma prawo do zlecenia przebadania ubezpieczonego w celu potwierdzenia diagnozy.

W przypadku jednak gdy niezdolność do pracy stwierdzi lekarz polski, pracownik powinien samodzielnie powiadomić kasę chorych. Na jej powiadomienie i dostarczenie zwolnienia mamy 7 dni, i jeśli tego nie zrobimy w terminie, możemy doprowadzić do zawieszenia roszczenia i utraty zasiłku chorobowego. W przypadku braku powiadomienia kasa chorych ma prawo do odmowy wypłaty zasiłku chorobowego za okres do chwili wpłynięcia powiadomienia o niezdolności do pracy.

CHOROBOWE NA URLOPIE

Jeśli zdarzy Ci się na urlopie choroba, nie wahaj się iść do lekarza! I tutaj przysługują Ci prawa (oraz obowiązki). Terminowość dostarczania zwolnienia chorobowego jest taka sama, jednak co warto zapamiętać – w przypadku choroby podczas urlopu, ten drugi zatrzymuje się na rzecz tego pierwszego. Czyli co? Jeśli mam cały tydzień urlopu (5 dni roboczych), po czym we wtorek, dnia drugiego, pójdę do lekarza i następnie o swojej chorobie poinformuję pracodawcę, dni, które były moim urlopem, a zamieniły się w chorobę, stają się automatycznie urlopem niewykorzystanym.

 

Dodatkowo, jeśli chcesz, zawsze możesz sprawdzić kod swojej choroby tutaj: ICD-Code. Wszystkie kody lekarskie posortowane są alfabetycznie.

 

Ciężko powiedzieć, czy warto tu w Niemczech chorować, bo zawsze ryzykujemy w pełni legalnym zwolnieniem z pracy, ale warto wiedzieć mimo to, jak to wszystko funkcjonuje. Bo mam nieodparte wrażenie, że nawet mimo ryzyka, jest sporo łatwiej, jak w Polsce. A Ty jak myślisz?

alessain

 

104 komentarze

 • Marian
  4 sierpnia, 2016 at 4:37 PM

  Witam! Dostałem od lekarza 3 egzemplarze zwolnienia chorobowego. Jeden dla pracodawcy, następny do kasy chorych i ostatni dla ubezpieczonego ( czyli mi). Czy zwolnienie do kasy chorych muszę wysłać osobiście czy jest to obowiązek szefa?
  pozdrawiam

  Reply
  • Aleksandra
   4 sierpnia, 2016 at 7:42 PM

   My mamy obowiazek wyslac zwolnienie do swojej kasy chorych.

   Reply
  • Tadeusz Kasza
   14 października, 2017 at 9:57 PM

   po przepracowaniu 2 lat na budowie pważnie zachorowałem 78 tygodni na zasiłku chorobowym ,po rechabilitacji nie mogę wrócić do zawodu. Czy za okres zasiłku należy mi się urlop? Może ktoś mi odpowie.Dzięki.

   Reply
  • Tadeusz Kasza
   14 października, 2017 at 10:03 PM

   Oddać do unezpieczyciela

   Reply
 • PracownikNiem
  26 lutego, 2017 at 8:53 PM

  Witam,

  Po pierwsze bardzo fajne źródło informacji, dzięki!: mam pytanie – pracuję w Niemczech od niecałych 2 miesięcy w firmie pośredniczącej (to u nich jestem zatrudniony i wysyłają mnie na określone zlecenia ale z nimi mam normalną umowę o pracę) – ubezpieczyli mnie w DAK bez pytania ale to mniej istotne. Bardziej istotne jest to, że zachorowałem niefortunnie i to tak, że leczenie będzie na pewno długie – nie chcę wdawać się w detale ze zrozumiałych powodów. Liczę się z wypowiedzeniem z pracy – problem w tym, że po tych niecałych 2 miesiącach nie dostałem jeszcze ani mojej karty ani nic aby leczyć się w NFZ. Co mam zrobić aby iść do polskiego lekarza? Do Polski wrócić muszę, nie ma innego wyjścia – tutaj nawet 2 tygodnie bez pracy by mnie finansowo dobiły a w Polsce mam rodzinę na utrzymaniu. Czy jak pójdę prywatnie i zapłacę za wizytę to jest to jakieś wyjście? Domyślam się, że firma mnie zatrudniająca zwolni mnie po 2, max 3 tygodniach – i co dalej? Słyszałem, że krankenkasa może odmówić mi wypłaty świadczeń – czy to prawda?. tydzień bez wizyty u lekarza tu jeszcze wytrzymam ale dłużej – aż boję się pomyśleć. Jak to rozegrać? Z góry serdeczne dzięki za odpowiedź która naprawdę uratuje poważną sytuację.

  Reply
  • Alessandra
   27 lutego, 2017 at 7:01 AM

   Nie znam zasad jakie panują w DAK, ale uważam, że powinieneś tam zadzwonić i zapytać dlaczego do dnia dzisiejszego nie dostałeś. Dwa miesiące to sporo czasu. Pracujesz dla firmy pośredniczącej więc pewnie jest tam ktoś kto mówi po polsku – może ten ktoś będzie chciał Ci pomóc. Nie wiem co Ci dolega, ale przy długiej i stałej niezdolności do pracy masz możliwość ubiegać się o zasiłek chorobowy, ale:
   1.Nie wiem czy pracujesz dla niemieckiego pracodawcy czy tylko dla „polskiego posrednictwa”
   2. Czy masz odprowadzane wszystkie składki.

   Nie wiem jak długo, jeśli by się dało po tak krótkim czasie, mógłbyś otrzymuwać zasiłek chorobowy (generalnie mowa jest o przepracowaniu min.6 miesiecy – warto zapytać w kasie chorych!)

   Jeśli coś Ci się należy (zasiłek) i będziesz już miał informację szczegółową na ten temat, to nawet jeśli pracodawca zwolni Cię wcześniej, masz prawo wcześniej ubiegać się o te pieniądze. Ale najważniejsze to skontaktować się z kasą chorych. Dopiero później możesz myśleć nad kolejnym krokiem. Co do odmowy wypłaty świadczeń tu trzeba się zastanowić (i jak pisałam dowiedzieć), bo nie wiadomo czy i jak długo świadczenie Ci przysługuje. W późniejszym czasie mogą odmówić, jeśli np.nie stawisz się na komisję lekarską, stwierdzą, że nic Ci nie dolega, że możesz pracować i tak dalej… dlatego musisz też, idąc do kasy chorych na rozmowę, być przygotowanym na róż e tego typu pytania. Niezdolność do pracy wynika z pracy? Zawodu? A może ze względów prywatnych? Może wypadek przy pracy? Dowiedz się, i jak coś to pisz. Jak nie tutaj, zawsze możesz pisać na maila :)

   Reply
   • PracownikNiem
    2 marca, 2017 at 5:41 AM

    Serdeczne wielkie dzięki za odpowiedź! Mam parę informacji:
    1. Pracuję dla firmy niemieckiej. Pomimo, ze obsługę mają w języku polskim to są firmą stricte niemiecką. Wszystkie składki, podatki itd opłacam w Niemczech. Jest to to normalna umowa o pracę na czas nieokreślony więc chyba wszystkie niezbędne składki mam odprowadzane.
    2. Kartę „cudownie” dostałem po mailu do DAK :) Dziś idę z nią do NFZ dowiedzieć się co i jak bo akurat jestem w Polsce.
    3. Pomimo, że obsługa w mojej firmie jest po polsku to jest naprawdę „niezbyt” pomocna. Pracownikowi, który się mną opiekuje naprawdę trudno jest cokolwiek zrobić, o wszystko robi problemy lub ewidentnie kłamie, że „się nie da” pomimo, że gdy sam próbuję daną rzecz załatwić nagle się da. ale przez ograniczenie językowe i nieznajomość przepisów niemieckich wiele spraw jest poza moim zasięgiem.
    4. Dowiedziałem się w międzyczasie, ze sam mogę „przejąć” i opłacać składkę ubezpieczenia jeśli taka sytuacja mi się przydarzy, jaką opisałem powyżej. CZY TO PRAWDA?
    5. Z ewentualną komisją nie mam żadnych problemów bo jestem naprawdę chory i nic nie ukrywam.
    6. Jako, że pisze jako anonim mogę się w sumie przyznać chociaż mi trochę wstyd: choroba to nawrót choroby natury psychicznej – ostatnio w Polsce dochodziłem do siebie pół roku na BARDZO otępiających lekach uniemożliwiających jakąkolwiek pracę, szczególnie na początku. Obecnie jestem na etapie „bardzo źle”, krok przed „tragicznie” i długo nie dam rady choroby ukrywać i „brać się w garść” jak to mówią…
    7. Moja firma gdzie się da pomija istotne informacje i boję się, że mogą mnie „wykiwać”.
    8. Przy ich podejściu do mnie jestem na 90% pewien, że nawet przy krótkim zwolnieniu lekarskim na przynajmniej doraźną regenerację i tak dostanę wypowiedzenie dlatego boję się im nawet wspomnieć o tym, że jestem chory. Trafiłem niestety na niezłe „szambo”.

    Punkt 4 tutaj się chyba najważniejszy. Nigdzie o tym informacji nie mogę znaleźć, jedynie na forach wyszukałem info, że kasa chorych gdy nie ma wpływu składek od pracodawcy może zerwać umowę i robią to często bez wcześniejszego ostrzeżenia. Wyczytałem też, że jeśli się w porę zorientuję to mogę przejąć płatność tych składek ale nie wiem czy to prawda i jak jest z pracownikiem z Polski…

    Serdeczne dzięki z góry za odpowiedź. Nie śpię od 2 dni bo w poniedziałek mam się stawić w pracy a już czuję, że kolejnego turnusu nie dam rady wytrzymać…muszę po prostu faktycznie się wyleczyć, chociaż krótko aby wymyślić co dalej w życiu…

    Jeszcze raz dzięki za odpowiedź powyżej.

    Reply
    • Aleksandra
     5 marca, 2017 at 1:14 PM

     Jeśli masz za krótko odprowadzane składki, i Cię zwolnią, musisz ubezpieczyć się sam – dowiedz się w swojej kasie chorych jaki jest koszt i kiedy musiałbyś to zrobić (nie możesz nie być ubezpieczony, niezależnie od tego czy pracujesz czy nie).

     Reply
 • Mariusz
  30 maja, 2019 at 6:11 PM

  Bardzo dobry poradnik i bardzo pomocny! Mam takie pytanie czy jeżeli podjąłem prace 5 maja i jest już 5 czerwca, to jeżeli pójdę na L4 po tym 5 czerwca np 6 czerwca to będę miał płatne 100 procent za chorobowe? A drugie pytanie czy będąc na zwolnieniu mogę dostać wypowiedzenie że skutkiem natychmiastowym? Pozdrawiam serdecznie

  Reply
  • Ola
   6 czerwca, 2019 at 9:00 AM

   Dzięki za dobre słowo, jednak mam wrażenie, że nie przeczytałeś całego tekstu ze zrozumieniem, bo są tam odpowiedzi na Twoje pytania…

   Reply
 • Julia
  16 września, 2019 at 10:07 AM

  Co w przypadku, kiedy zostało wysłane zwolnienie do złej Krankasse jednak trwało tylko 5 dni i peiniądze za ten okres czasu zostały wypłacone przez pracodawce?

  Reply
  • Ola
   19 września, 2019 at 4:12 PM

   Do złej filii, czy złej kasy chorych? Pracodawca, jeśli przepracowałaś 4 tyg.wypłaca świadczenie max.6 tygodni, tak więc nie bardzo rozumiem pytanie…

   Reply
   • Haja
    19 grudnia, 2019 at 6:45 PM

    Pytanie pracuje na stałe i pracodawca mi wypłacił za 4tygodnie i mam nadal zwolnienie na 4tygodnie to komu mam wysłać L4 tylko pracodawcy ?

    Reply
    • Ola
     21 marca, 2020 at 12:01 PM

     Gdy choroba sie przedluza, zwolnienie nalezy takze wysylac do Kasy Chorych.

     Reply
 • Karolina
  21 września, 2019 at 12:28 PM

  Mam pytanie zachorowałam.. poniedziałek wtorek miałam wolne od pracy natomiast już we wtorek poszłam do lekarza otrzymałam zwolnienie. O zwolnieniu poinformowałam niezwłocznie. Poprosiłam żeby koleżanka zawiozła moje zwolnienie do kasy chorych w ten sam dzień. Natomiast zwolnienie fizycznie zawiozłam w sobotę. Czy pracodawca może się przyczepić do tego? Czy może mi wypowiedzieć umowę dyscyplinarna? Wspomnę również ze jestem w okresie wypowiedzenia

  Reply
  • Ola
   13 października, 2019 at 5:32 PM

   jeśli jesteś w okresie wypowiedzenia, to myślę, że nie ma to większego znaczenia, że jesteś chora. A czy do spóźnienia otrzymania kwitku (bo informację zostawiłaś od razu) pracodawca może się przyczepić? Teoretycznie tak, ale to już zależy tylko od niego…

   Reply
 • remigiusz
  15 października, 2019 at 5:18 PM

  witam pracowalem w niemczech kolo 6 lat jestem elektrykiem zmienilem firme od 5miesiecy pracowalem blizej domu..ostatnio mialem operacje reki na tzw.chorobe zawodowa przykurcz sciegna po wyslaniu zdjecia reki i zwolnienia z kliniki specjalizujacej sie w operacji reki dostalem za dwa tygodnie zwolnienie sadzic sie???czy czekac na kase z aok …z gory dziekuje

  Reply
  • Ola
   23 października, 2019 at 11:43 AM

   Pracodawca w Niemczech może zwolnić pracownika w czasie jego choroby.

   Reply
 • piotr
  17 października, 2019 at 9:56 AM

  zachorowalem w ostatnim dniu wypowiedzenia . moje zwolnienie wystawione bylo na 14 dni …. kto zaplaci mi za ten czas . zwolnienie dostarczylem pracodawcy i wyslalem do ewe….czy bede mial zaplacone za te 14 dni i przez kogo ?

  Reply
 • piotrek
  17 października, 2019 at 9:59 AM

  do 15 wrzesnia trwala moja umowa, zwolnienie 14dniowe dostarczylem od 14 wrzesnia kto zaplaci mi chorobowe, bo widzę golą pensje za 2 tygodnie wrzesnia

  Reply
  • Ola
   23 października, 2019 at 11:47 AM

   A byłeś zarejestrowany w Arbeitsamt? Jeśli nie, to nikt Ci nie zapłaci, a i ubezpieczenie zdrowotne będziesz musiał opłacić sam. W Niemczech masz obowiązek zameldować się w Urzędzie Pracy na 3 miesiące przed końcem umowy. Jeśli umowę rozwiązałeś nagle (lub zrobił to pracodawca), powinieneś odrazu zgłosić się do Arbeitsamtu. W przeciwnym razie oni nie biorą na siebie Twojego bezrobocia i kosztów z nim związanych (np.ubezpieczenia zdrowotnego).

   Reply
 • Anna
  21 października, 2019 at 5:38 PM

  Dzień dobry. W sierpniu w trakcie spaceru nagle dopadł mnie niesamowity ból pleców, natychmiast powiadomiłam pracodawcę i w sumie byłam dwa i pół tygodnia na zwolnieniu. Wróciłam do pracy na dwa tygodnie, jednak mam pracę fizyczną i ból był nie do wytrzymania. Okazało się, że mam przesunięte kręgi i uciskają na nerwy. Od 23 września jestem na zwolnieniu lekarskim, jest to ciagle ta sama dolegliwość, ta sama choroba. Teraz mam zwolnienie do 1 listopada. Wszystkie zwolnienia do pracodawcy jak i do Krankenkasse dostarczam od razu. Na spotkaniu z pracodawcą usłyszałam, że te dwa i pół tygodnia które chorowałam w sierpniu i obecne zwolnienie będzie zsumowane i policzone jako jedno do sumy sześciu tygodni. A później należy się Krankengeld. W filii mojej Krankenkasse powiedziano mi, że to pracodawca musi wysłać do nich zapytanie czy to ta sama choroba a potem ustalają to z lekarzem. Jak to w końcu jest ? Boje się, że nie dostanę ani pieniędzy od pracodawcy ani od Krankenkasse za sport czas mojej choroby. Proszę o radę.

  Reply
  • Ola
   23 października, 2019 at 11:34 AM

   Kasa Chorych często sprawdza czy Twoja choroba nie jest udawana, stąd po tych około 6 tyg.dostajesz skierowanie do ichniejszego lekarza, by wystawił diagnozę. Chorobowe jest wypłacane na konkretną chorobę przez 78 tygodni w ciągu 3 lat a to znaczy, że dla kasy chorych w momencie kiedy ma liczyć długość Twojego zasiłku (jeśli byś nie wyzdrowiała), liczą się już te dni choroby w sierpniu (bo miała ona ten sam kod choroby) – i o tyle ten okres 78 tygodni się skraca. Jeśli chodzi o pracodawcę, to on nie zna numeru choroby i nie może sobie sumować chorobowych, a jeśli chce przestać płacić, to powinien skontaktować się z Twoją kasą chorych. Mam nadzieję, że jakoś znośliwie to wyjaśniłam.
   Pozdrawiam

   Reply
   • Gall
    30 października, 2019 at 1:35 PM

    Dzień dobry,
    Niestety nie mogę nigdzie doczytać jak to może wyglądać w mojej sprawie. Pracowałem w firmie ponad 3 miesiące, niestety zdrowie nawaliło. Aktualnie leci drugi tydzień zwolnienia i podejrzewam, że może potrwać jeszcze 2-3 miesiące. Wczoraj dostałem od pracodawcy dwutygodniowe wypowiedzenie. Z tego co słyszałem po ustaniu zatrudnienia jestem ubezpieczony w AOK jeszcze przez miesiąc. Czy po tym okresie czasu jestem dalej ubezpieczony jako, że jest ciągłość zwolnienia czy muszę iść do urzędu pracy żeby mnie ubezpieczyli? A może sam muszę płacić ubezpieczenie? I czy krankengeld mi się należy jeżeli skończy mi się ubezpieczenie?
    Pozdrawiam.

    Reply
    • Ola
     31 października, 2019 at 7:37 AM

     Jeśli dostałeś 2-tygodniowe wypowiedzenie, to za 6 tygodni Twoje ubezpieczenie zdrowotne będzie nieważne, jeśli nie masz prawa do zasiłku. Tak to wygląda, że po miesiącu od zwolnienia ubezpieczyć trzeba się samemu (i opłacać to samodzielnie), chyba że przysługuje Ci jakieś świadczenie z urzędu pracy. Tak czy inaczej masz OBOWIĄZEK zgłosić się do Arbeitsamtu, jeśli planujesz pobierać zasiłek (lub długotrwałe chorobowe) lub w przyszłości pracować na terenie Niemiec. Oni wyliczą czy i ile Ci się należy, oraz ew.ubezpieczą zdrowotnie na okres pobierania zasiłku.

     Reply
     • Dwornicki Mariusz
      28 lutego, 2021 at 1:18 AM

      Dzue dobry. Mam podobną sprawę. Choroba w czasie wypowiedzenia, następnie zaległy urlop. Zgłosiłem się do Arbeitsamtu. Jednak nadal jest choroba i mam nowe zwolnienie lekarskie wystawione w pierwszym dniu po rozwiązaniu umowy. Kto zaplaci i ile? AOK 70%brutto i 90 netto, czy Arbeitsamt 60% z ostatnich 12 miesięcy?

 • Michal
  4 listopada, 2019 at 8:09 AM

  witam

  prosilbym o pomoc. znalazlem sie troche w trudnej sytuacji. W czwartek mialem wypadek w pracy. Spadlem z rusztowania i (na moje) zbilem sobie miesien lub zerwalem jakies sciegno w barku i lopatce. Bylem w niemieckim szpitalu, na rtg nic nie wyszlo. Lekarz dal zwolnienie do dzisiaj i mowil ze jak nie przejdzie zeby wrocic do niego. Ja w tym czasie zjechalem do polski i dzisiaj lub jutro ide do lekarza w polsce. Na ta chwile reka jest nie sprawna. Dla tego pracodawcy pracowalem (umowa podpisana 8go start pracy 9go). Wypadek byl 31go. W poprzedniej firmie bylem ubezpieczony w TK. Najpierw dostalem informacje z nowej firmy ze bedzie przedluzane ubezpieczenie. 3 Dni przed wypadkiem dostalem informacje ze jednak bedzie zmiana ubezpieczenia na Via Center. Po piersze nie moge znalezc takiego ubezpieczyciela. Po drugie zadne pismo do domu jeszcze nie przyszlo. Rozmawawialem z biurem mojej firmy powiedzieli ze im nie jest potrzebne zwolnienie tylko ubezpieczalni. Tak wiec od czwartku wieczorem do dzisiaj jeszcze nikomu nie wyslalem bo wiadomo swieta i brak kontaktu plus nie wiem nawet komu. Dzisiaj lub jutro udam sie do lekarza i od razu wysle dwa zwolnienia bo nie jestem sprawny do pracy. Co w takiej sytuacji mam zrobic ?

  Reply
  • Ola
   4 listopada, 2019 at 10:21 AM

   jest kasa chorych, ktora sie nazywa viactiv – moze to o nia chodzi? podpisywales cos o zmianie kasy chorych? moze to jakis ubezpieczyciel od pracodawcy?

   zwolnienie tak czy inaczej musisz wyslac, musisz tez wiedziec do kogo – ja w tej kwestii nie pomoge, ale moze jak sie skontaktujesz z TK to cos wiecej sie dowiesz?

   pracodawcy niewiele to interesuje bo pracowales u niego za krotko by to on placil Ci chorobowe (powinna zrobic to kasa chorych), dlatego zapewne tak powiedzieli…

   Reply
 • Kasia
  13 listopada, 2019 at 8:31 AM

  Witam. A co jeśli kod X na L4 jest od samego początku i doszedł kolejny kod Y [druga choroba nie ma nic wspólnego z pierwszą (kręgosłup teraz przepuklina)] i kody były przez 2 kolejne L4 i na kolejnym L4 będzie tylko wpisany kod Y to czy Krankengeld będzie wstrzymane?

  Reply
 • Rokita
  28 listopada, 2019 at 8:45 PM

  Witam.mam pytanie jestem na chorobowym już kilka miesiecy czy mogę jechać na swięta do polski czy mam to zgłosić w kasie chorych czy u pracodawcy itp

  Reply
  • Ola
   6 grudnia, 2019 at 7:49 AM

   Nie wiem jak długo zamierzasz być w Polsce, ale jeśli miałoby to trwać dłużej i zbiec się z jakimś terminem *np.komisji lekarskiej, lepiej poinformować o wyjeździe. Jeśli to tylko te kilka świątecznych dni, nie informowałabym.

   Reply
 • kierowca
  23 stycznia, 2020 at 10:03 AM

  Witam, pracuje w niemieckiej firmie jako kierowca w systemie 2/1 . Miałem w październiku wypadek w pracy. Leżałem 12 dni w niemieckim szpitalu. Wypisali mnie do domu i zalecili dalsze leczenie w Polsce. Oryginały zwolnień wysłałem poczta do firmy a skany do AOK. Przez 6 tygodni płacił mi pracodawca. Później powinno za grudzień zapłacić mi AOK . Mamy koniec stycznia a mi nic nie wypłacili . Przyszły do mnie formularze z AOK i BG na wszystkie odpisałem. Jak długo można czekać na wypłacenie mi pieniędzy?

  Reply
  • Ola
   21 marca, 2020 at 12:00 PM

   Nie zostaje nic innego, jak zadzwonic i zapytac. Moze przeoczyles jakies wezwanie na komisje lekarska?

   Reply
 • Cezary
  11 lutego, 2020 at 2:29 PM

  Witam. Po lekturze tego forum dochodzę do wniosku, że mam nóż na gardle.Olu pomóż!!! Otóż przez 8,5 miesiąca pracowałem w niemieckiej firmie. Działa ona na zasadach niemieckiego prawa pracy, prowadzi ją polak. 17 grudnia dostałem wypowiedzenie pracy, bez podania przyczyn, ze skutkiem na dzień 15 stycznia. Pytanie : czy pracodawca musi odprowadzić składki na ubezp. zdrow. za mnie do 15 stycznia? a co dalej? Od 02 stycznia jestem na zwolnieniu od polskiego lekarza ( ZUS – ZLA ). Jestem ubezpieczony w AOK Niedersachsen. Wszelkie dokumenty przesłałem zgodnie z terminem, czyli bezzwłocznie. Jeśli chcę się ubiegać o tzw. krankengeld, to , jak rozumiem, powinienem się ubezpieczyć indywidualnie? Pracodawca z całą pewnością mnie nie ubezpieczy. Uniemożliwił mi np. kontakt z urzędem pracy itd. Co robić!!!???

  Reply
 • Cezary
  19 lutego, 2020 at 8:16 PM

  Witam.
  Przeszlem zabieg po którym przebywałem przez parę miesięcy na chorobowym.Pierwsze zwolnienie to 4 tygodnie ,drugie to 3 tygodnie.
  Pracodawca ma obowiązek płacić przez 6 tygodni ale kto powinien poinformować kasę AOK o trwającym dalej zwolnieniu ? Następne zwolnienie osobiście dostarczyłem do AOK i nie było żadnych problemów.
  Jedyny problem to brak pieniędzy za 7 tydzień zwolnienia.Prosze o wykładnię kto popełnił zaniedbanie

  Reply
  • Ola
   21 marca, 2020 at 11:59 AM

   Zadzwon do AOK i zapytaj. Dostarczales im zwolnienie przez te 6 tygodni? Jesli choroba sie przedluza to i oni powinni dostawac Krankenmeldung, nie tylko pracodawca. Pytales pracodawce czy o Twojej niedyspozycyjnosci poinformowal Kase Chorych i wypelnial dla nich jakis wniosek?

   Reply
 • Jola
  20 marca, 2020 at 12:23 PM

  Witam .mam pytanie ,mój mąż miał wypłacone za zwolnienie lekarskie od pracodawcy przez 6 tygodni do 05,02,2020 dostał wypowiedzenie z dniem 22,03,2020 tak jak ma wystawione zwolnienie czy za ten okres od 06,02-22,03,2020 dostanie pieniądze od AOK jeżeli zwolnienie było dostarczane tylko pracodawcy proszę o odpowiedz Dziękuję

  Reply
  • Ola
   21 marca, 2020 at 11:55 AM

   Przez pierwsze 6 tygodni teoretycznie AOK nie interesuje zwolnienie, jesli pieniadze placi pracodawca. W momencie, kiedy choroba sie przedluza moze sie okazac ze beda wymagac zaswiadczenia o zwolnieniu przez tak dlugi czas. Czemu nie wysylaliscie ich do AOK, skoro niemieccy lekarze zawsye daja 3 druki?

   Reply
 • Magda Lipińska
  6 kwietnia, 2020 at 7:30 PM

  Witam. Czy jeżeli jest się zwolnieniu lekarskim i w trakcie będzie zmieniony inny symbol choroby nie mający nic wspólnego to czy ubezpieczenie zostanie opłacane ? Pozdrawiam

  Reply
 • Iwona
  20 kwietnia, 2020 at 7:58 PM

  Dzień dobry.
  Mam kilka pytań i liczę na odpowiedź.
  Mój narzeczony ponad pół roku pracował w Niemczech, na niemieckich warunkach i ubezpieczony byl w AOK. Od 15.03.20 r. poszedł na tzw. chorobowe, ze względu na problemy z kręgosłupem. Międzyczasie dostał Kundigung, w którym zawarte było, że zatrudniony jest w firmie tylko do 31.03.20 r. Po 15.04.20 r. pracodawca wypłacił mu należne pieniądze za te dwa tygodnie marca. Moje pytanie, co teraz? Nadal jest na chorobowym, od początku wysyłał zaświadczenia do pracodawcy i do AOK. Czy musi złożyć jakiś wniosek do AOK o wypłatę świadczenia? Czy świadczenie w ogóle zostanie mu wypłacone, skoro z dniem 31.03 już nie jest zatrudniony? Proszę o jakieś informację, buszuję kilka dni po stronach internetowych i nie mogę znaleźć konkretnych informacji, niemieckiego nie znam żeby zadzwonić i zapytać, pozdrawiam

  Reply
  • Renata
   16 grudnia, 2021 at 5:52 PM

   Dzień dobry Pani Iwono,
   mój mąż ma obecnie identyczny problem. W związku z tym mam pytanie jak poradziliście sobie w tej sytuacji? Czy mąż złożył w AOK jakiś wniosek i czy pieniądze zostały mu wypłacone?
   Pozdrawiam Renata

   Reply
 • tomek
  25 kwietnia, 2020 at 4:34 PM

  Witam, przez 4 tygodnie bylem na zwolnieniu ze wzgledu na kręgosłup. Po zwolnieniu poszedłem na urlop 2-tygodniowy, w drugim tygodniu urlopu wracając do Polski lekarz stwierdzil u mnie podejrzenie grypy covid-19. 14 dni kwarantanny i zwolnienie lekarskie. Czy wypłaca mi pracodawca czy AOK ?
  pozdrawiam.

  Reply
  • Ola
   28 kwietnia, 2020 at 12:23 PM

   po 6 tygodniach choroby dopiero płaci Kasa Chorych. Do tego czasu jeśli jesteś zatrudniony, płaci pracodawca.

   Reply
 • Pawel
  17 maja, 2020 at 4:16 PM

  78 tygodni mija mi 24 lipca i od tego czasu przestaje mi placic kasa chrych . Jestem po 2 operacjach i w czerwcu czeka nie jeszcze jedna wiec w lipcu nie bede zdolny aby isc do pracy . Pierwsza operacje polegala na wszczepieniu implantu w kregi szyjne . w lutym mialem operacje barku lewego i teraz czekam na operacje barku prawego . Czekam obecnie na termin wyjazdu do sanatorium w niemczech . w miedzy czasie mialem udar przez ktory mam utrate wzroku na jedno oko . wykryto u mnie rowniez polineuropatie czyli uszkodzenie ukladu nerwowego w srednim stopniu. Na dzien dzisiejszy choroby nie pozwalaja mi na powrot do pracy 24 lipca tego roku . problemem jest brak zameldowania w niemczech . W ciaglosci pracuje juz od 2013 roku ale mam rowniez wczesniejsze lata pracy w niemczech. Obecnie jestem zatrudniony na czas nieokreslony i umowa jest nadal wazna . Prosze mi doradzic do jakiej instytucji mam sie zwrocic aby uzyskac jaka kolwiek pomoc w dalszym leczeniu poniewaz moje leczenie nie jest zakonczone

  Reply
 • Irek
  18 maja, 2020 at 9:54 AM

  Witam,
  Jestem zatrudniony w firmie niemieckiej jako kierowca zawodowy w systemie 2/1 . 9 kwietnia poszedłem na chorobowe do 5 maja 2020. w dniu 15 kwietnia firma wrzuciła mnie na program „short-time work”. Czy wiecie czy wypłata wynagrodzenia chorobowego jest związana z tym programem bo dostałem tylko polowe wynagrodzenia. .Dostałem również z firmy list tłumaczący, że to podlega pod ten program o oni mogą wypłacić maksymalnie 60% wynagrodzenia.
  Pozdrawiam

  Reply
  • Ola
   3 czerwca, 2020 at 7:24 AM

   To tak zwane „kurz arbeit”, gdzie część dopłaca urząd pracy.

   Reply
 • Tomas B.
  2 czerwca, 2020 at 9:05 PM

  Dzień dobry

  Gdy byłem na chorobowym pracodawca wysłał do mnie wypowiedzenie. Termin wypowiedzenia upływał 30.04.2020. nigdy jednak fizycznie nie otrzymałem tego wypowiedzenia. Z dniem 30.04 zostałem przez pracodawcę wymeldowany z ubezpieczenia. Zwróciłem pracodawcy uwagę że wypowiedzenia nie otrzymałem i ten przyznał mi (pisemnie) rację. termin upływu wypowiedzenia został zmieniony na 30.06.2020
  Pracodawca nie zmienił jednak terminu wymeldowania z ubezpieczenia. Dzisiaj otrzymałem pismo od KKH że z dniem 30.04.20 przestałem być członkiem kasy i odmawiają ponoszenia dalszych kosztów rehabilitacji, chorobowego itd. Obecnie jestem więc nadal pracownikiem tej firmy i wygląda na to że nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli ktoś ma wiedzę pomysł co zrobić w takiej sytuacji to bardo proszę o pomoc. na dobrą sprawę to boję się nawet podjąć rehabilitację bojąc się że w efekcie zostanę obciążony jej kosztami.
  Pozdrawiam Tomasz

  Reply
  • Ola
   3 czerwca, 2020 at 7:23 AM

   Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe na terenie Niemiec. Jeśli nie ubezpiecza nas pracodawca lub urząd pracy, gdy jesteśmy na zasiłku, mamy obowiązek ubezpieczyć się sami. Jeśli był Pan dalej zatrudniony, proszę ten temat omówić z pracodawcą – możliwe, że wkradły się tam jakieś nieścisłości. bo pomiędzy 30.04 a 30.06 są dwa miesiące, za które dostawał Pan wypłatę. Na pasku jest między innymi składka na ubezpieczenie zdrowotne.

   Reply
   • Tomasz B.
    3 czerwca, 2020 at 8:15 PM

    Przepraszam nieprecyzyjnie to wyjaśniłem.
    Zaraz po rozpoczęciu chorobowego pracodawca przesłał do mnie pocztą wypowiedzenie umowy.
    Termin rozwiązania umowy to 30.04. Przedwczoraj otrzymałem od ubezpieczyciela KKH pismo w którym stwierdza on że wraz z rozwiązaniem umowy o pracę przestałem być członkiem Krankenkasse i żadne świadczenia mi nie przysługują. Zaznaczam że cały czas przebywam na zwolnieniu chorobowym (rozsypał mi się kręgosłup) jest zachowana jego ciągłość. Wydaje mi się że w takiej sytuacji aż do zakończenia leczenia pozostaję członkiem krankenkasse i ta kasa powinna pokrywać koszty mojego leczenia i chorobowe.
    Ponadto okazało się że wypowiedzenie umowy o pracę było nieskuteczne, pracodawca popełnił fatalny błąd. Gdy się zorientował wystawił nowe wypowiedzenie i jego termin upływa 30.06. Pracodawca zobowiązał się do zameldowania z powrotem wszystkich osób w takiej samej sytuacji (zwolniony został cały dział, historia jakich ostatnio wiele)
    Nie rozumiem jak krankenkasse w takiej sytuacji może odmówić należnych świadczeń i jak się temu przeciwstawić. Wydaje mi się że nie po to przez ponad 4 lata płaciłem w KKH składki żeby zostać za przeproszeniem kopnięty w tyłek.
    Czy ktoś wie jak się od „decyzji” KKH odwołać ?
    Może ktoś ma namiary na jakiegoś prawnika który zna temat ubezpieczeń i ewentualnie zna j.polski ?

    Reply
 • Kuba
  30 czerwca, 2020 at 9:05 PM

  Pani Olu, mam takie pytanie. Pracuję w systemie 3/1. Moje pytanie brzmi : Czy pracodawca może skrócić sam moje zwolnienie chorobowe twierdząc, że 1 tydzień chorobowego był planowym zjazdem i nie liczy się do chorobowego? Oczywiście odmawia wypłacenia zasiłku mi za 7 dni zwolnienia..

  Reply
  • Ola
   2 lipca, 2020 at 5:43 AM

   Ola, nie Pani ;) czy możesz mi wytłumaczyć co oznacza 3/1 oraz „planowy zjazd”? Bo nie do końca rozumiem pytanie, a na odpowiedź wiąże się wiele kwestii, jak dostarczenie zwolnienia w terminie (poinformowanie pracodawcy), od tego jak sformuowana jest umowa. Pracdawca w różnych sytuacjach może wymagać atestu potwierdzającego chorobę, może wystawić pracownikowi upomnienie (Mahnung) albo go zwolnić. Więc ciężko mi się odnieść do Twojej sytuacji, bo de facto nie bardzo wiem jak wygląda.

   Reply
 • Kuba
  2 lipca, 2020 at 8:08 PM

  Dobry wieczór. Planowany zjazd to jest efekt umowy w systemie 3 /1 tzn ze 3 tygodnie pracuje i zjeżdżam do Polski na tydzień. Za ten tydzień nie mam płacone ale ubezpieczenie place normalnie za cały miesiąc. W maju przyjechałem na 3 dni urlopu ( normalny urlop wynikający z umowy) i drugiego dnia urlopu dostałem L4. Urlop przerwany i zwolnienie od 12 do 30 mają. Przy wypłacie w czerwcu okazało się że pracodawca uznał sobie ze przerwie moje L4 i ostani tydzień zwolnienia potraktuje sobie jak zjazd do PL. Pytanie dotyczy faktu przerwania mojego L4 przez pracodawcę i niewypłacenia mi pieniędzy za zwolnienie.. Przypominam że tzw. mam niepłatne. Czy to zgodne z prawem? Pozdrawiam. Kuba

  Reply
  • Ola
   3 lipca, 2020 at 7:47 AM

   NIestety ale w takiej sytuacji, kiedy urlop liczony jest jako bezpłatny, jako pracownik nie masz praw do pieniędzy wynikających z choroboweo. Srawdź zapisy w umowie, ale jest to zgodne z prawem. W razie wątpliwości możesz zawsze zapytać prawnika, ale bez problemu znajdziesz takie informacje także na internecie (§ 3 EFZG)
   Pozdrawiam!

   Reply
 • Mariusz
  12 lipca, 2020 at 11:36 AM

  Witam podjęłem pracę 06.07.2020r w Niemieckiej firmie. Pracodawca dał mi do wypełnienia druk do niemieckiej kasy chorych DAK który mam wypełnić i mu dostarczyć. Problem jest taki, że od kiedy zacząłem pracę zaczęły się poważne problemy zdrowotne z uchem. Przez panującą wysoką temperaturę na hali i ciągłe przeciągi. Uznałem że ta praca nie jest dla mnie. Mam umowę do końca lutego przy czym jest napisane że pierwsze 6 miesięcy to okres próbny, w umowie jest zapis ze obowiązuje 14 dniowy okres wypowiedzenia. Z powodów zdrowotnych cialalabym złożyć l4 z wypowiedzeniem tak żeby się pokryło. Posiadam jeszcze ubezpieczenie w Polsce przez 30 dni. Moje pytania są takie:
  Czy jak dostarczę l4 nie posiadając ubezpieczenia w Niemczech niemiecki pracodawca uzna mi to zaświadczenie l4?
  Kiedy muszę złożyć wypowiedzenie tak aby stosunek pracy ustał jak najszybciej.
  Czy pracodawca musi zgłaszać mnie do kasy chorych skoro składam wypowiedzenie.
  Czy jeśli zgłosi mnie do kasy chorych to czy muszę do tej kasy chorych dostarczyć l4 skoro i tak w pierwszym miesiącu nie przysługują mi żadne świadczenia pieniężne.

  Reply
 • Marek
  3 sierpnia, 2020 at 9:54 AM

  Witaj Olu.
  Mam pytanie, jesli pracuje niecale 3 tygodnie w Niemczech, dostane zwolnienie od lekarza na 4tygodnie i tego samego dnia pracodawca wysle mi rozwiazanie umowy to czy AOK bedzie mi placic? Czy aby nalezalo mi sie cokolwiek to trzeba jednak przepracowac te pelne 4 tygodnie?
  Z gory dziekuje za odpowiedz ;)

  Reply
  • Ola
   4 sierpnia, 2020 at 6:09 AM

   Pracujesz za krótko, by to pracodawca opłacał Twoje chorobowe. Odpowiedź na resztę pytania znajdziesz w tekście: „W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania choroby, pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku płacenia wynagrodzenia chorobowego a pracownik może już przed upływem 6 tygodni domagać się wypłaty zasiłku chorobowego od kasy chorych. Rozwiązanie stosunku pracy po zachorowaniu pracownika nie ma wpływu na jego roszczenia wobec kasy chorych, wystarczające jest, aby pracownik w chwili zachorowania był jeszcze zatrudniony i był objęty ubezpieczeniem chorobowym”.

   Reply
   • Marek
    4 sierpnia, 2020 at 3:10 PM

    Dziekuje Ci bardzo za odpowiedz.
    Czyli jesli pracodawca i tak z pewnoscia zwolni mnie kiedy tylko dostane zwolnienie od lekarza, to i tak AOK zaplaci mi za czas choroby? Wystarczy, ze wysle do nich zwolnienie czy musze tez jakis wniosek zlozyc zeby mi placili? I ostatnie pytanie, 4 tygodnie to 4 tygodnie czy np. jesli zaczalem prace 10.07 to musze przepracowac do 10.08 aby pracodawca placil?
    Jeszcze raz dziekuje! ;)

    Reply
    • Ola
     8 sierpnia, 2020 at 4:26 PM

     Minimum miesiac musisz przepracowac, by pracodawca zaczal oplacac Twoje chorobowe. Wczesniej obejmuje to kasa chorych. Jesli jestes ubezpieczony to dzieje sie to automatycznie, jednak powinienes pozostac z nimi w kontakcie w momencie utraty stanowiska pracy, poniewaz wiaze sie to z ewentualna komisja lekarska, jesli choroba bedzie sie przedluzac. Inna sprawa, ze niektorzy pracodawcy nie dostarczaja wszystkich wnioskow do kasy chorych i potem jest problem z wyplata – tutaj lepiej samodzielnie dopytac w kasie chorych.
     I oczywiscie posiadasz obowiazek zameldowania sie w niemieckim Urzedzie Pracy.

     Reply
 • Ula
  10 sierpnia, 2020 at 3:01 PM

  witaj Olu.mąż od 30 marca jest na chorobowym,1 kwietnia tego roku został zwolniony.W ciągu trzech dni zarejestrowałam go w urzędzie pracy online jako bezrobotny.do tej pory jest na chorobowym.za pierwszy miesiąc opłacił pracodawca ,oczywiście nie całą kwotę.Mam pytanie jest na chorobowym ,czy kasa chorych zapłaci mu za chorobowe czy nie mamy na co liczyć .Pracował w Niemczech parę lat,ostatni rok i 3 miesiące dla kogoś wcześniej mając działalność. dziekuję za pomoc

  Reply
  • Ola
   11 sierpnia, 2020 at 6:53 AM

   Jesli pracowal na normalna umowe i mial ubezpieczenie to powinien dostawac pieniadze bez problemu. Z tego co wiem, w momencie rejestracji w urzedzie pracy powinniscie podac informacje dla nich ze Maz jest chory/niezdolny do pracy, i wtedy czesto kasa chorych wysyla na komisje lekarska aby stwierdzic niezdolnosc do pracy. Potem rozliczane jest to pomiedzy urzedem pracy i kasa chorych. Wyliczono Mezowi zdolnosc do zasilku?
   I jeszcze jedno: jesli Maz nie moze wykonywac konkretnego zawodu ze wzgledow zdrowotnych, a ma zdolnosc do zasilku, mozna z urzedu pracy postarac sie o Umschulung w inny zawod – wtedy dostaje sie wyliczony zasilek, a urzad pracy oplaca szkole przez 2 lata.

   Reply
 • Driver
  19 września, 2020 at 12:01 AM

  Witam…mam pytanie. Przepracowałem w Niemczech 9 miesięcy. Pracodawca wypowiedział mi umowę…jak już byłem w Polsce ponad dwa tygodnie przed końcem wypowiedzenia zachorowałem (w Polsce jestem ubezpieczony przez żonę w ZUSIE) jestem nadal na zwolnieniu po wypowiedzeniu…podczas choroby AOK może mnie obciążyć składką, czy lepiej wypowiedzec AOK członkostwo?

  Reply
  • Ola
   24 września, 2020 at 12:51 PM

   Jeśli nie pracujesz na etacie w Niemczech (i nie płacisz składki zdrowotnej), lub nie jesteś zarejestrowany w Arbeitsamt, to musisz samodzielnie opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie zamierzasz tego robić, trzeba samodzielnie wypowiedzieć umowę, bo AOK obciąży Cię płatnościami.

   Reply
 • Paweł
  27 października, 2020 at 9:52 AM

  Witam, mam zwolnienie lekarskie do 31.10.2020 (sobota) czy jeśli wezmę następne zwolnienie lekarskie w (poniedziałek)02.11.2020 to jest już luka w ciągłości ? jeśli tak to czy AOK przyjmuje zwolnienia cofane o dzień max dwa w tył przez lekarza prowadzącego.
  Zaznaczam ze to następne zwolnienie będzie już z Polski

  Reply
  • Ola
   28 października, 2020 at 12:33 PM

   Ciągłość, to ciągłość. Bez żadnej luki. Proszę poinformować AOK o tym, że dostaną zwolnienie z PL.

   Reply
 • Andrzej
  2 grudnia, 2020 at 10:30 AM

  Witam. Mam pytanie mam otrzymać od AOK dokumenty aplikacyjne na zasiłek chorobowy czy może ktoś wie co w nich będzie?

  Reply
  • Ola
   3 grudnia, 2020 at 3:53 PM

   https://www.aok.de/fk/kontakt/formulare-und-antraege/

   tam są Formularze do druku – możesz zobaczyć, co jest w środku.

   Reply
   • Andrzej
    10 grudnia, 2020 at 8:57 PM

    Dziękuję za odpowiedź. Odesłałem wypełnienie i podpisane dokumenty ile teraz czasu muszę czekać na pieniądze z AOK? W jaki sposób są wypłacane tzn jakiś jeden konkretny termin, co miesiąc itd?

    Reply
 • Piotr
  2 grudnia, 2020 at 6:28 PM

  Witam, mam pytanie w związku z powyższym art. Zacznę od początku w Polsce jestem na emeryturze gdzie jestem ubezpieczony i mogę korzystać w pełni legalnie z publicznej służby zdrowia, od marca 2018 do czerwca 2020 byłem zatrudniony w legalnej firmie niemieckiej, która odprowadzała mi składki w AOK NordOst. W czerwcu w pracy uległem zdarzeniu w wyniku którego jestem do dnia dzisiejszego na zwolnieniu lekarskim i przeszedłem dwie operacje medyczne ale w Polsce za które nie musiałem płacić. O zdarzeniu i pełnej historii choroby informowałem na bieżąco AOK z zachowaniem terminów . Pracodawca zwolnił mnie z pracy jak tylko dowiedział się że moja choroba jest długotrwała, zachował się jedna fer bo wypłacił mi wynagrodzenie za pełne 6 tygodni.
  Czy zasadne jest to, że AOK nie wypłaca mi żadnego zasiłku, Czy AOK przejął obowiązek płacenia składki ubezpieczeniowej na terenie DE. Jeśli tak to jak długo będzie to robić. Czy mam jakąkolwiek szanse uzyskać zasiłek chorobowy. Nadmieniam że AOK wypłaca mi na podstawie przedstawionych rachunków za leczenie prywatne w Polsce równowartość ok80% moich kosztów a zasiłku nie.

  Reply
  • Ola
   16 grudnia, 2020 at 12:08 PM

   W momencie utraty pracy trzeba się zarejestrować w Urzędzie pracy. Wtedy wyliczana jest zdolność do zasiłku i ew.Krankengeld. Możliwe, że dlatego nic nie wypłacają (lub też do wypłacania zasiłku brakuje jakichś dokumentów). Możesz zawsze zapytać.
   Jeśli jesteś w PL, poszukaj czy dasz radę zameldować się jako bezrobotny przez Internet. Ale nie wiem jak długo zwlekałeś z rejestracją i jak zareaguje AA. Tak czy inaczej pracowałeś na tyle długo, że masz zdolność do zasiłku (a ten przy odpowiednich wypełenionych drukach można transferować do PL). Wtedy masz także opłacane ubezpieczenie zdrowotne (czyli ew.chorobowe jak w chwili obecnej potrzebujesz). Jeśli tego nie zrobisz, prędzej czy później AOK wezwie Cię do zapłaty ubezpieczenia zdrowotnego za brakujące miesiące (te bez pracy i bez rejestracji w AA).

   Reply
   • Piotr
    13 stycznia, 2021 at 11:04 AM

    W AA zameldowałem się jako bezrobotny w 2019 w trakcie zmiany pracodawcy (około 3 dni przerwy). W momencie zdarzenia w pracy i wyniku którego jestem na zwolnieniu, jestem zgłoszony do AA i mam swój nr dla bezrobotnych, meldunek w DE również. W momencie przejścia na zwolnienie lekarskie złożyłem dokumenty do AA o zasiłek wraz z kopią zwolnienia lekarskiego. Po jakimś czasie dostałem tel. z AA i poinformowali mnie, że nie potrzebują kopi zwolnienia i pomimo złożenia dokumentów o zasiłek nie byłem na bezrobotnym ani jednego dnia tylko w trakcie ciągłości pracy i na zwolnieniu lekarskim co skutkuje roszczenie tylko od AOK o wszelkie świadczenia. W momencie zakończenia zwolnienia lekarskiego z poświadczonym meldunkiem mam ponownie zgłosić się do AA aby móc ubiegać się o zasiłek. Nadmieniam, że jestem cały czas na zwolnieniu lekarskim w pełni ciągłości zarówno formalnie jaki faktycznie (zgłoszenia terminowe do AOK)
    Czy będę płacił (teoretycznie zaległe ) składki? Z powyższego artykułu jestem na zwolnieni lekarskim firmowanym przez AOK a wszelka korespondencja dotycząca mojego zasiłku chorobowego nic nie wspominała o należnych składkach.
    Dziś dostałem z AOK prośbę o Rentenbescheid (PL) zastanawiam się więc dla czego

    Reply
    • Ola
     14 stycznia, 2021 at 12:24 PM

     Ja rozumiem to tak, że Ty cały czas jesteś zatrudniony u jakiegoś pracodawcy (bądź to zatrudnienie wygasło w trakcie trwania choroby), skoro AA stwierdziło tu jedynie roszczenie o Krankengeld. Tak długo jak trwa choroba, wypłacany jest zasiłek chorobowy (uwzględniając maksymalny czas wypłaty krankengeld), a po jego zakończeniu musisz zarejestrować się jako bezrobotny w AA.
     Krankengeld pokrywany jest z Twoich wpłacanych w podatkach pieniędzy za każdy miesiąc pracy. Jeśli pojawiłaby się tam jakaś zwłoka, to z pewnością odrazu byś o tym wiedział.

     Reply
     • Piotr
      14 stycznia, 2021 at 2:20 PM

      Dziękuję za powyższą informację!

 • Paweł
  3 grudnia, 2020 at 8:23 AM

  Cześć, czy jak wyślę zwolnienie lekarskie Emailem to czy jest ono w świetle prawa akceptowalne przez pracodawcę? Czy jednak będę musiał im dostarczyć wersję papierową?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Bardzo fajny blog!

  Reply
  • Ola
   3 grudnia, 2020 at 3:57 PM

   Teoretycznie zgodnie z Entgeltfortzahlungsgesetz nie ma różnicy jak, ważne jest że poinformujesz pracodawcę o swojej chorobie w ciągu pierwszych 3 dni (im szybciej tym lepiej). Możesz to zrobić mailem lub telefonicznie, oraz poinformować, że Krankenmeldung dojdzie do biura parę dni później (Krankenmeldung tak czy inaczej musisz wysłać normalnie pocztą, jeśli nie możesz stawić się z nim w firmie).

   Dzięki :)

   Reply
 • Andrzej
  10 grudnia, 2020 at 9:03 PM

  Witam.
  W związku z moim chorobowym na którym jestem otrzymałem od AOK wniosek o zasiłek.
  Wypełniłem go i wysłałem. Zakładając oczywiście że wszystkie dokumenty są ok to ile teraz czasu będę czekać na pieniądze na L4 i czy to jest jakaś jedną data wypłaty zasiłku, jakiś konkretny termin, dzień itd?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply
 • Janusz
  14 grudnia, 2020 at 7:06 PM

  Witam. 11 listopada zakończył mi się stosunek pracy. 9 listopada zachorowałem i dostarczyłem kranka do pracodawcy. Czy dalsze chorobowe także muszę dostarczać do pracodawcy czy tylko do krankenkasy. Obecnie jestem wymeldowany z Niemiec. Czy jeżeli jestem na chorobowym mogę korzystać z niemieckiej karty chorobowej w Polsce? I jeszcze jedno w jakim terminie mogę oczekiwać wypłaty świadczenia od krankenkasy?

  Reply
  • Ola
   16 grudnia, 2020 at 12:00 PM

   Z pracodawcą nic więcej Pana nie łączy, kasa chorych wymaga wszystkich dokumentów i bardzo dokładnie je sprawdza. Wystarczy mały poślizg z terminami by zablokować otrzymanie pieniędzy.
   Jednak jeśli stosunek pracy wygasł w listopadzie to od miesiąca powinnien Pan być zarejestrowany jako bezrobotny w Niemczech. Na podstawie przepracowango czasu wylicza się zdolność do zasiłku i ew. Krankengeld, a przy wypełnieniu odpowiednich formularzy można transferować pieniądze do Polski. W momencie kiedy zarejestrowany w AA jest długotrwale chory (co trzeba zgłaszać także do Urzędu), trzeba spodziewać się wezwania na komisję lekarską przez Krankenkasse.

   Reply
 • Marcin
  29 grudnia, 2020 at 7:38 PM

  Dzień dobry.
  Chcialem bardzo poprosić o radę w mojej sytuacji .

  Od 16.11 do 31.12 przebywam na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie wystawione zostały mi dwa zwolnienia lekarskie przez polskiego lekarza – jestem po zabiegu kręgosłupa.
  Dziś spojrzałem na konto i pracodawca wypłacił mi dużo mniejsze wynagrodzenie. To skłoniło mnie do myślenia i dowiedziałem się że pracodawca płaci tylko przez pierwsze 6 tygodni( minęło 10.12). Nie byłem tego świadomy że każdy kolejny dzień zwolnienia jest opłacany przez KKH.
  Zwolnienie lekarskie wystawione przez polskiego lekarza wysyłałem zawsze na czas ale tylko do pracodawcy.
  Myślałem że pracodawca przekazuje to do KKH. Nie miałem informacji od pracodawcy że powinienem przesłać l4 do KKH.
  Czy jeśli dośle teraz do KKH dwa zwolnienia od 16.11.2020-17.12.2020 i 18.12.2020-31.12.2020 to jest szansa że dostanę zasiłek z KKH. Czy to tak działa że już przepadlo i zostaje bez środków do życia ?
  Od 01.01.2021 wracam normalnie do pracy i nie kontynuuje zwolnienia lekarskiego.
  Z góry dziękuję za pomoc

  Reply
  • Ola
   30 grudnia, 2020 at 12:43 PM

   Niestety ale tutaj musi wypowiedzieć się bezpośrednio Kasa chorych. Możliwe jest, że dostałeś jakieś dokumenty od KKH na jakiś niemiecki adres? Często jest tak, że po upływie 6 tygodni, w momencie gdy zaczyna płacić kasa chorych, wzywanym jest się na takie coś jak komisja lekarska. Nie zawsze, ale może być tak, że w momencie nie stawienia się taki termin wszystko jest blokowane. Inna sytuacja to to, że informacje o chorobie musi dostawać zarówno pracodawca jaki i KKH, przy chorobie która ciągnie się tygodniami.
   Jedyne co tutaj widzę za słuszne to po prostu rozmowa bezpośrednio z nimi. Nie wiem czy uwzględnią zwolnienie po takim czasie.
   Powodzenia!

   Reply
 • Krzysztof
  11 stycznia, 2021 at 7:41 AM

  Witam. Czy pracodawca w trakcie zwolnienia lekarskiego może wezwać do pracy? Czym skutkuje odmowa? Pracuję na cały etat w Niemczech.

  Reply
  • Ola
   11 stycznia, 2021 at 3:10 PM

   Teoretycznie nie. Nie ma takiego obowiązku by podczas choroby stawiać się w firmie. Jedynym odstępstwem od tego, jest fakt, że istanieją bardzo ważne firmowe powody by takie coś miało miejsce, a chory jest w stanie stawić się w firmie. Niestety niektórzy pracodawcy próbują to naciągać. W takiej sytuacji wszelkie wezwania proszę trzymać, w razie gdyby miało skończyć się sądem.
   Nie wiem z czym będzie wiązało się niestawienie, ale zakładam, że pracodawca może (niestety) wszystko.

   Powodzenia!

   Reply
 • Jakubow
  12 stycznia, 2021 at 8:49 PM

  Witam,
  Gdy przekonałem pracodawcę, że niezasadnie wstrzymał wypłatę wynagrodzenia za chorobowe (potwierdzone przez lekarza rodzinnego) z powodu niedotrzymania rzekomo terminu – dostarczenia zaświadczenia lekarskiego już 1-ego dnia choroby, ten wypłacił za pracę oraz chorobowe bez dalszej już zwłoki. Ale zwolnienie lekarskie opłacił, wydaje mi się wg własnego uznania, od wyliczonych godzin znacznie je pomniejszając do obliczenia wynagrodzenia.
  I, tu proszę o podpowiedź, jeżeli to nie duży kłopocik.
  Otrzymałem od lekarza w grudniu 2020 L-4 (12 dni od 7 do 18 ), w listopadzie wynagrodzenie wyliczono mi od przepracowanych godzin =168. W grudniu pierwszy tydzień łącznie z niedzielą (policzoną jak zwykły dzień roboczy = 8 godzin) policzono mi łącznie 39,6 godziny roboczej. Szef był zadowolony z pracy i nigdy nie wyrazi zastrzeżeń do czegokolwiek w okresie pracy, ani poza praca. Za zwolnienie 12 dni (od poniedziałku 7.12.20 do piątku 18.12.20) ciągłości niezdolności do pracy, pracodawca policzył mi godziny do wyliczenia zarobku w ilości 56. Czy zatem zgodnie z zasadami prawa pracy w Niemczech i o ubezpieczeniu zdrowotnym wychodzi faktycznie jedynie 56 godzin x stawka godzinowa ? (jak otrzymałem Lohnart: L 111, L131 Bezeichnung).
  Oraz czy za czas pracy okresowej (sezonowej) od 02.11 do 18.12. 2020 r. należy się tylko jeden dzień urlopu płatnego – jak pracodawca wyliczył, czy może proporcjonalnie dni 3 (lub 4)
  Byłbym wdzięczny za dobrą podpowiedź.
  Pozdrawiam, do miłego … .

  Reply
  • Ola
   14 stycznia, 2021 at 12:12 PM

   Jeśli chodzi o Lohnsteuergesetz to tutaj znawcą nie jestem, ale możliwe jest, że tak jest i jest to maksymalny, formalny tydzien pracy bez nadgodzin w branży w jakiej pracujesz. Ale tutaj trzeba rozeznać się co jest wpisane w umowie o pracę, tam powinno być to wszystko określone.
   Jeśli chodzi o urlop, to w przypadku pracy sezonowej, jeśli czas pracy przekracza 6 miesięcy, należy się 10 dni wolnych. Poniżej 6 miesięcy jest coś takiego jak Teilurlaubsanspruch, i uzgadniany on jest z pracodawcą.

   Reply
 • Aleksandra
  12 stycznia, 2021 at 9:23 PM

  Witam.
  Przebywam na zwolnieniu lekarskim powyżej 6 tygodni (od 1 stycznia weszłam w 7 tydzień). Zwolnienia od początku wystawiane przez polskiego lekarza ponieważ zachorowałam w Polsce. Czy mogę korzystać z krankengeld przebywając w Polsce!? Czy polski lekarz może wypełnić dokumenty, które przyśle kasa chorych odnośnie tego zasiłku!?
  Nie chcę narazić siebie na obciążenia finansowe w wyniku korzystania z czegoś co być może mi się nie należy, stąd moje zapytanie. A obecna sytuacja związana z wirusem nie pomaga.
  Byłabym wdzięczna za odpowiedź
  Pozdrawiam cieplutko

  Reply
  • Ola
   14 stycznia, 2021 at 11:55 AM

   Jeśli jesteś ubezpieczona publicznie w niemieckiej kasie chorych, to jak najbardziej. Istotne jest jednak poinformować swoją Kasę chorych o danej sytuacji, bo jest to już choroba długotrwała i to oni teraz będą płacić pieniądze – wystarczy mała nieścisłość w dokumentach i nie dostaniesz pieniędzy. Zorientuj się także czy KK ma wszystkie informacje od początku Twojej choroby, i czy coś nie zgubiło się gdzieś po drodze, jest to o tyle ważne, że w momencie kiedy to oni mają wypłacać chorobowe, sprawdzają wszystko sporo dokładniej niż w momencie kiedy czas choroby opłaca pracodawca.
   W tekście jest także część o chorobie w Polsce.

   Reply
 • Jakubow
  14 stycznia, 2021 at 9:02 AM

  Witaj Alessa !,
  bo już tęsknię za Pani wpisem, bardzo!
  Smerfowałem trochę po stronach internetowych, i znalazłem wypowiedzi, że pracodawca wylicza chorobowe zwyczajnie, jak wynagrodzenie 100% za umówiony tydzień pracy. Obowiązywał mnie 40 godzinny tydzień pracy. Zatem, jeżeli tak przyjąć (uznać za zasadę), to należy przyjąć do wyliczenia wynagrodzenia za chorobowe od poniedziałku do piątku i od soboty do kolejnego piątku (12 dni kalendarzowe) =10 dni roboczych, co odpowiadać będzie w tej konkretnej sytuacji 80-u godzinom pracy, a pomnożonej przez stawkę godzinową brutto zgodnie z umową 13 Euro, to owo wynagrodzenie brutto za ten okres powinno wynieść =1040 Euro (80hx13Euro) ? A, CO Z URLOPEM, w mojej sytuacji zatrudnionego czasowo na okres poniżej 6 miesięcy? To ludziska powiadają (prawnicy też), że należy się takiemu pracownikowi urlop po dwa dni za każdy miesiąc, nawet miesiąc pracy niepełen w sytuacji umowy, która wygasa np. dnia 18 albo 23.
  Czy Alessa…, potwierdzi Pani to info?

  Reply
 • Jarek
  18 stycznia, 2021 at 10:37 AM

  Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie płacenia za mieszkanie firmowe. A więc, zatrudniony bylem od 1 grudnia i 3 grudnia miałem wypadek w pracy i do 8 stycznia bieżącego roku bylem na zwolnieniu lekarskim. Czy jeżeli nie pracowałem pośrednictwo pracy może policzyć mi 100 %za mieszkanie?

  Reply
  • Ola
   19 stycznia, 2021 at 12:38 PM

   Opłata za mieszkanie nie ma związku ze swoim wkładem w czas pracy, nieważne kto to mieszkanie nam wynajmuje. Jeśli jesteś chory, to przecież i tak gdzieś mieszkasz? Jedyną, niestety często przykrą, alternatywą, jest zwalnianie pracownika na chorobowym i eksmisja z firmowego mieszkania (a to też jest częsta praktyka). Wtedy płacisz odpowiedni procent do momentu, w którym mieszkałeś w mieszkaniu firmowym.

   Reply
 • Jarek
  21 stycznia, 2021 at 11:10 AM

  Dzień dobry. Byłem zatrudniony od 1grudnia ubiegłego roku do 8 stycznia tego roku. W trzecim dniu po wypadku w pracy poszedłem na chorobowe. AOK napisało mi że za pierwsze 4 tygodnie zwolnienia oni wypłacają pieniądze, natomiast resztę firma. I teraz dostałem pasek z wypłaty i jest na nim wypłacone za 2 dni chorobowego. Napisałem, że 4 tyg od 1 grudnia to 28 dni, więc należy mi się wypłata za 3 dni czyli od 29 do 31grudnia. Dostałem odpowiedź, że 4 tyg są do 29 i oni wyplacaja od 30 grudnia. Takie mają przepisy czy może nie uważałem na lekcjach i moje obliczenia są błędne? Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję.
  Jarek

  Reply
  • Ola
   21 stycznia, 2021 at 1:16 PM

   Choroba jak wspomniałeś zaczęła się 3.12.
   Licząc więc od 3 grudnia 28 dni (4 tygodnie opłacane przez AOK), wychodzimy z 4-tygodniowego okresu właśnie 30.12.

   Pozdrawiam

   Reply
 • Karolina
  25 stycznia, 2021 at 7:56 PM

  A co jeśli lekarz zrobił literówkę w zwolnieniu i zamiast DD. 12 mam wpisany DD. 02? Data wystawienia jest prawidłowa natomiast błąd jest w dacie niezdolności do pracy. Niestety zorientowałam się po miesiącu i takie zwolnienie poszło do KK i pracodawcy.

  Reply
  • Ola
   26 stycznia, 2021 at 1:08 PM

   Mimo wszystko poprosilabym lekarza o korekte, bo to przeciez dni, w ktorych nie bylas w pracy.

   Reply
 • Katarzyna
  26 stycznia, 2021 at 9:24 PM

  Dzień dobry, w jaki sposób AOK może sprawdzić zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza z Polski? Pracodawca odmówił wypłacenia chorobowego, nie wierzy w jego wiarygodność i skierował sprawę do AOK, która ma tę kwestię rozstrzygnąć. Pozdrawiam

  Reply
  • Ola
   28 stycznia, 2021 at 2:22 PM

   Zwolnienie musi być wystawiane na specjalnym druku, a nie jako zwykłe, polskie L4, i należy je przesłać i do pracodawcy i do kasy chorych. W innym razie może się okazać, że będzie potrzebne tłumaczenie.

   Reply
 • Jarek
  28 stycznia, 2021 at 1:59 PM

  Dzień dobry. Chciałem się zapytać czy jeżeli byłem zatrudniony w okresie 1.12.2020 do 8.01.2021 natomiast pracowałem tylko 3 dni gdyz później byłem na zwolnieniu lekarskim, to czy należy mi się urlop wypoczynkowy 2 dni za miesiąc pracy czy jak byłem na chorobowym to za urlop mi się nie należą pieniądze?
  Pozdrawiam

  Reply
 • Martin
  16 lutego, 2021 at 3:18 PM

  Witam! od 23.10.2020 przebywam na zwolnieniu w. Polsce stad tez było zwolnienie wystawione od polskiego lekarza …piewsze 6 tygodni wypłacił mi pracodawca ..później nie dostałem jeszcze żadnych pieniędzy z aok.21.2.2021 kończy mi się ostatnie zwolnienie.. przez pierwsze 4 tygodnie wysyłałem polskie zwolnienie tylko do pracodawcy. później od czwartego tygodnia aż do teraz wysyłałem i do aok i do pracodawcy. czy aok może odmówić zasiłku ze nie otrzymali pierwszego zwolnienia od 23.10.2020-21.11.2020
  pozdawiam

  Reply
  • Ola
   19 lutego, 2021 at 7:26 AM

   AOK powinno mieć wszystkie zwolnienia od początku choroby. Proszę się z nimi skontaktować i zapytać czy jest szansa jeszcze dosłać zaległe zwolnienia, ale może to nie być już konieczne. Niestety z AOK trzeba wszystko prawidłowo zrobić, aby otrzymać pieniądze. Nie wiem jak wygląda historia choroby, ale czasem AOK wzywa także na tzw.komisję lekarską i niestawienie się na nią skutkuje także wstrzymaniem pieniędzy. Najbezpieczniej będzie rozmawiać bezpośrednio z nimi.

   Reply
   • Martin
    28 lutego, 2021 at 2:55 PM

    Wypłacili :) uffff:)

    Reply
    • Ola
     2 marca, 2021 at 9:57 AM

     Bardzo się cieszę!

     Reply
     • Janusz
      22 marca, 2021 at 9:04 PM

      Witam!
      Ja mam troche dziwny problem poniewaz TK Krankenkasse wyplacal mi zasilek chorobowy przez 78 tygodni na koniec wysylajac mi pismo ze zaczeli mi wyplacac od 9 wrzesnia 2019 i z dniem 07.03.2021 koncza mi wyplacac i wszystko bylo by ok gdyby naprawde zaczeli od 9 wrzesnia ale tak nie jest. Mam wyciagi z konta ze do 20.10.2019 placil mi pracodawca( 6 tygodni) a oni zaczeli mi wyplacac od 21.10.2019 i moje najwazniejsze pytanie na ktore nie moge znalezc odpowiedzi brzmi czy te 6tyg. co wyplaca pracodawca jest w liczane w te 78 tyg? Jezeli nie to co moge zrobic albo musze zrobic zeby mi wyplacili chociaz jeszcze 1 tydzien dodam ze zwolnienie lekarskie na ten wlasnie dalszy tydzien mam. Prosze o szybko odp bo aktualnie czekam na wizyte do lekarza ktory ma okreslic po ile godzin moge pracowac za nim wroce do normalnego trybu pracy.

 • jerzy mróz
  28 września, 2021 at 9:05 AM

  witam co się dzieje po pobycie na chorobowym 78 miesięcy ,co dalej

  Reply
 • Tomek
  22 października, 2021 at 6:44 AM

  witam Olu
  .
  po 8 tygodniach chorowania na kregoslup przeszedlem zalamanie nerwowe i dostalem zwolnie od psychiatry zmienil sie kod choroby, czy to oznacza utrate swiadczen z kasy chory, co moge zrobic by zachowac zwolnienie. bo problemy z kregoslopem sie nasilaja

  prosilbym o pomoc gdyz nie ma nic na temat zmiany kodu w internecie
  dziekuje i pozrawiam serdecznie

  Reply
  • Ola
   27 października, 2021 at 8:05 AM

   Tomek, zadzwoń bezpośrednio do nich na infolinię do swojej filiali Kasy Chorych – ja niestety nie wiem jak oni rozpatrują taką kwestię, kiedy po długotrwałej chorobie zmienia się jej kod, a szkoda by było być stracił świadczenia. Dopytaj jak to ma wyglądać, czy powinieneś dostarczyć coś jeszcze oprócz zwolnienia, bo Twój stan zdrowia nie pozwala podjąć pracy, to jasne.
   Mi się wydaje, że to będzie normalnie opłacane dalej, ale to tylko spekulacja.
   Powodzenia!!!

   Reply
 • PRZEMYSŁAW
  26 października, 2021 at 11:23 AM

  kasa chorych IKK Classic, dlaczego nigdy wiecej
  Mialem wypadek w niemczech przy pracy. niemiecy lekarze 2 zwolnienia potem polskie, pracodawca placil wszystko po ok 6 tyg mnie zwolnil i tu wkracza IKK do ktorej caly czas wysylalem zwolnienia a to ze nie ma kodu bardzo trudno bylo ale zalatwilem, no to dokumenty do wypelnienia jedne drugie trzecie i co??? Cisza!!!

  Reply

Leave a Reply