Contact & Cooperation

let's do something new together!

Kontakt |

Chciałbyś napisać do mnie mejla? Super, bardzo mnie to cieszy! Jednak zanim to zrobisz, miło mi będzie, gdy zwrócisz uwagę na kilka rzeczy:

  1. Dostaję od Was naprawdę dużo wiadomości, i ich ilość (oraz długość) nie zawsze pozwala mi się ze wszystkim w miarę szybko uporać. Staram się jednak na wszystkie wiadomości odpowiadać w przeciągu tygodnia.Jeśli więc wysłałeś mi mejla ponad tydzień temu i jeszcze nie dostałeś odpowiedzi – wyślij go proszę ponownie.
  2. Pisz do mnie per „Ty” – nie mam z tym żadnego problemu gdy trzymamy się ram szacunku do siebie, no i żeby nie było… aż tak starą Panią nie jestem :)
  3. Wpisuj proszę temat wiadomości, bo czasem mejle trafiają do spamu, a nie oszukujmy się, tamtejszych nikt nie przegląda jakoś szczegółowo… no chyba że zainteresuje nas temat – to co innego :)

| Współpraca

Współpraca ze mną możliwa jest zarówno na blogu alessa.in, jak i na moim kanale YouTube oraz na Instagramie.

 

Jestem otwarta na różne formy reklamy i możliwości współpracy ze mną jest bardzo wiele, pod warunkiem, że pomysł na naszą współpracę związany będzie z tematyką, jaka pojawia się na wyżej wymienionych kanałach i blogu. Jeśli jeszcze nie wiesz jak chciałbyś zareklamować swój produkt, firmę lub usługę – napisz do mnie – wspólnie z pewnością wyczarujemy coś fajnego!

 

Na blogu zamieszczam tylko wpisy swojego autorstwa i moje osobiste opinie, ze sprawdzonymi i rzetelnymi informacjami, wraz z oznaczeniem, że post lub film jest efektem współpracy.

Statystyki udostępniam na życzenie.

hello@alessa.in

Contact |

Would you like to write an E-mail to me? Super, I am very happy about it. However before you do that, it will be nice when you pay attention to a few things:

  1. I get a lot of messages from you and their number (and lenght) does not always allow me to deal with everything as quickly as possible. However I try to reply to all messages within a week. So if you sent me an E-mail more that a week ago and still have not received the answer – please send it again.
  2. Write to me as „you” – I have no problem with that and… I am not that old lady :)
  3. Please enter the subject of the message, because sometimes E-mails are sent to spam, and no one read them, unless you are interested in the subject :)

| Cooperation

Cooperation with me is possible on the blog, and on my YouTube channel or on Instagram account.

I am open to various forms of advertising and there are many possibilities to cooperate with me, provided that the idea of our cooperation will be related to the subjects that appears on the above mentioned channels and blog. If you don’t know how you would to advertise your product, company or service – write to me – together we will definitely conjure something cool!

On the blog I post only my personal opinions, and texts with verified and reliable informations, along with the indication that the post or movie is the result of our cooperation.

Statistics are available on request.

 

hello@alessa.in